ТУК можете да свалите заявлението за записване в групата за срещи на родители с деца до 4 год. възраст. То се попълва, подписва и се предава на организаторката Веселина Шушулова-Кос.