Защита на личните данни

Дружеството си запазва правото да обработва, използва и запаметява лични данни. Одобрението на това право се декларира с влизането като член в дружеството. Управителният съвет изрично посочва промените в регламента за защита на личните данни, ако има такива, веднъж годишно на годишното събрание. Също така членовете се информират, че се предприемат достатъчно технически мерки, за да се гарантира защита на данните. Ако обаче личните данни на членовете се публикуват в Интернет и местните медии, не може да се гарантира цялостна защита на данните. С настоящото членовете се информират за рисковете от евентуално нарушаване на личните права и защитата на данните. Дружеството обръща внимание на това, че личните данни могат да бъдат достъпни и в страни, които нямат разпоредби за защита на данните, сравними с Федерална република Германия. Следователно дружеството не може да носи отговорност за вида и формата на посочената употреба от трети страни. Също така информираме членовете, че доставчикът на уебсайта събира и съхранява информация в така наречените данни на сървърния дневник, която автоматично ни се предава. Това са тип и версия на браузъра, операционна система, URL адрес, името на хоста на компютъра за достъп, времето на заявката на сървъра и IP адреса. Бисквитките (cookies), които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, от които се нуждаете, се съхраняват на основание член 6 пар. 1 от РЗЛД (EU-2016/679). Операторът на уебсайта има законен интерес да съхранява всички данни за да може технически безпогрешно да предоставя своите услуги. Членовете са изрично информирани, че тяхното съгласие е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време с писмо до управителния съвет на дружеството, без да се посочват мотиви, с влизане в сила от деня на получаване на писмото. Ако съгласието не бъде оттеглено, то се счита за безсрочно.